صدای افکار من!

لذت بیان احساست و خاطرات واقعا زیباست ... من هم در این لذت سهیم میشم.

صدای افکار من!

لذت بیان احساست و خاطرات واقعا زیباست ... من هم در این لذت سهیم میشم.

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

ماه میهمانی خدا              چه میزبان خوبیست این خدا.

وقتی گفت در ماه رمضان همه میهمان من اند ، به معنای واقعی همه رو به مهمونی خودش دعوت کرده.

۲ Comments ۰۷ تیر ۹۴ ، ۱۶:۰۴
AsedHamid