صدای افکار من!

لذت بیان احساست و خاطرات واقعا زیباست ... من هم در این لذت سهیم میشم.

صدای افکار من!

لذت بیان احساست و خاطرات واقعا زیباست ... من هم در این لذت سهیم میشم.

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

Who is Hussain          Who is Mahdi

please search about real Islam from real sources


Kindness Imam -5- rule of Kufa Narrative


when umayyads of kufa were seeing people have tend to "Muslim ibn Aqeel", they were alarmed and were informed "Yazid ibn Muawiya" from the behavior of soft and prudent governor of Kufa "Nu'man ibn Bashir".

So the "Yazid" dismissed him and "Ubayd Allah ibn Ziyad "who was governor of Basra، installed as governor of Kufa.

With the coming of "ibn Ziyad" in Kufa, and his severe threats, gradually a suffocating atmosphere encompass around the city and the Shiites were increasingly under pressure.

Agents of "ibn Ziad" were looking everywhere for the envoy of Imam Hussain for arresting him.


امام مهربانی -5- روایت حاکم کوفه 


وقتی امویان کوفه دیدند مردم به "مسلم بن عقیل" گرایش دارند، احساس خطر کردند و "یزید بن معاویه" را از رفتار نرم و محتاطانه والی کوفه "نعمان بن بشیر" مطلع کردند ،از این رو "یزید" او را عزل و "عبیدالله بن زیاد" را که والی بصره بود به عنوان والی کوفه نصب کرد. با آمدن "ابن زیاد" به کوفه ،و تهدیدات شدید او ،رفته رفته فضای خفقان آوری سراسر شهر را در بر گرفت و شیعیان روز به روز بیشتر تحت فشار قرار گرفتند.

ماموران ابن زیاد همه جا را به دنبال فرستاده امام حسین میگشتند تا او را دستگیر کنند.


-------------------Join us--------------------

قدم هایی کوچک برای هدف بزرگ

جنبش #امام_مهربانی

Small Steps to the Big Goal

#Kindness_Imam Campaign

۴ Comments ۱۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۳:۲۵
AsedHamid
Who is Hussain              Who is Mahdi
Please search about real Islam from real sources

old letter of SHia


"بسم اللَّه الرحمن الرحیم 

از حسین بن على به سوى گروه مؤمنین و مسلمین. 

اما بعد؛ هانى و سعید نامه‏ هاى شما را نزد من آوردند و آخرین نفر فرستادگان شما بودند که نزد من آمدند. کلیه آنچه را که شما شرح داده بودید فهمیدم.منظور اکثر شما این بود که ما امام نداریم. تو بسوى ما بیا شاید خدا ما را بوسیله تو به حق هدایت و نزدیک نماید.

من برادر و پسر عم و شخصى که از ال بیت و مورد وثوق من است یعنى مسلم بن عقیل را بسوى شما می فرستم.

اگر مسلم براى من بنویسد که آراء عموم و عقلاء و فضلاء شما متحد شده باشد، همان طور که فرستادگان شما آمدند و نامه‏ هاى شما را قرائت نمودم من با خواست خدا به زودى به سوى شما می آیم. به جان خودم که امام طبق دستور قرآن و عدالت قضاوت خواهد نمود.

امام کسى است که دین حق را پذیرفته و جان خود را براى دین زندانى کند،   

و السّلام."


من بیش  از 20 سال را در زندان سپری کردم ، شبی به ستوه آمده تصمیم گرفتم با امضاء و قبول تمام شرایط رژیم آپارتاید از زندان خلاص شوم که ناگهان بیاد قیام و حرکت امام حسین در کربلا افتادم و این به من قوت قلب و نیرویی داد که مقاومت کنم و آزادی و حقوق برابر را بدست آورم و آوردم.

نلسون ماندلا 


-------------------------------------------------

قدم هایی کوچک برای هدف بزرگ        جنبش #امام_مهربانی

Small Steps to the Big Goal     #Kindness_Imam Campaign

۴ Comments ۰۳ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۰:۳۸
AsedHamid