صدای افکار من!

لذت بیان احساست و خاطرات واقعا زیباست ... من هم در این لذت سهیم میشم.

صدای افکار من!

لذت بیان احساست و خاطرات واقعا زیباست ... من هم در این لذت سهیم میشم.

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

?Who is Hussain?                        Who is Mahdi
please search about real islam from real sources

death with dignity

امام حسین (ع):

مرگ با عزّت، بهتر از زندگی ذلیلانه است

مهاتما گاندی:
 " ایمان من این است که پیشرفت اسلام به استفاده از شمشیر های مؤمنان آن بستگی ندارد، بلکه نتیجه فداکاری عالی امام حسین (ع ) ، آن مقدس والا مقام است. "


-------------------------------------------------------------------------------------------------
قدم هایی کوچک برای هدف بزرگ      جمبش #امام_مهربانی
 Small Steps to the Big Goal   #Kindness_Imam campaign
۵ Comments ۲۱ اسفند ۹۵ ، ۱۴:۰۰
AsedHamid

?Who is Hussain?                        Who is Mahdi

Please search about real Islam from real sources

son of man


Altough,  elders of Mecca advised Imam Hussain to stay in the city

but he was every day more and more threatened by government agents

And it was possible to arrest Imam by the governor of Mecca

when the people of Kufa realized his opposition to Yazid

had been sent thousands of letters to Mecca 

and invited Imam to come to Iraq and led them to the uprising against Yazid

Imam after receiving letters, upon himself obligatory that responds their demands

so sent his cousin, Muslim ibn Aqeel to Kufa to understand loyality of Kufa's peopleامام مهربانی -3- روایت مکه

با اینکه بزرگان مکه همگی به امام توصیه میکردند که در مکه بماند،

اما امام هر روز بیشتر و بیشتر از سوی عوامل حکومتی تهدید میشد و ممکن بود توسط والی مکه دستگیر شود.

مردم کوفه که متوجه مخالفت امام با حکومت یزید شده بودند،هزاران هزار نامه به شهر مکه فرستادند 

و از امام دعوت کردند که به عراق بیاید و در قیام مقابل حکومت یزید، رهبری آنها را قبول کند.

امام پس از دریافت نامه ها، بر خود واجب دید که به تقاضای آنها پاسخ دهد.

پس از  پسرعموی خود، مسلم ابن عقیل خواست به کوفه رود تا از وفاداری مردم کوفه آگاه شود.


--------------------------------------------------------------------------------------

قدم هایی کوچک برای هدف بزرگ          جنبش #امام_مهربانی

Small Steps to the Big Goal    #Kindness_Imam Campaign


۳ Comments ۱۴ اسفند ۹۵ ، ۱۹:۵۹
AsedHamid