صدای افکار من!

لذت بیان احساست و خاطرات واقعا زیباست ... من هم در این لذت سهیم میشم.

صدای افکار من!

لذت بیان احساست و خاطرات واقعا زیباست ... من هم در این لذت سهیم میشم.

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

    نه می‌توان با طبیبی از این درد گفت، نه به پند حکیمی، فراموش کرد

                            نه می‌توان مرهمی بر این آتش گذاشت، نه با قطره اشکی، خاموش کرد

۴ Comments ۱۴ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۲:۲۳
AsedHamid

انسان‌ها در زندگی خود همواره به دنبال خوشبختی می‌گردند، 

  غافل از اینکه خوشبختی دقیقا همان چیزی است که خداوند آن را بر روی زمین قرار نداده

۳ Comments ۱۳ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۱:۵۹
AsedHamid