صدای افکار من!

لذت بیان احساست و خاطرات واقعا زیباست ... من هم در این لذت سهیم میشم.

صدای افکار من!

لذت بیان احساست و خاطرات واقعا زیباست ... من هم در این لذت سهیم میشم.

۸ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

فضای سنگین این ترانه‌ها به گونه‌ای ست که آن‌قدر زیبایی روابط عاشقانه در دوستی را پر رنگ می‌کند که ناخودآگاه به مخاطب القا می‌کند اگر ازدواج کرده که لذت بزرگی را از دست داده و اگر ...


۵ Comments ۳۱ مرداد ۹۴ ، ۰۱:۴۱
AsedHamid

                        روزها چقدر زود می‌گذرند.

                                                         ثانیه‌ها و ساعت‌ها، بی‌رحمانه جوانی‌ام را می‌دزدند.

۶ Comments ۲۷ مرداد ۹۴ ، ۰۲:۰۱
AsedHamid

                       از بچگی همین‌طوری بودم.

                           نمی‌توانم تحمل کنم کسی من را از چیزی یا جایی منع کند و برایم قانون بگذارد.


۶ Comments ۲۲ مرداد ۹۴ ، ۰۰:۰۹
AsedHamid

من ودرخت           دست بر شانه‌اش زدم و آهی از ته دل کشیدم.

                                              گفتم می‌بینی درخت جان عجب دنیایی داریم ما آدم‌ها.

۲ Comments ۱۷ مرداد ۹۴ ، ۱۶:۲۳
AsedHamid

           جان به جانان دادم و جانم گرفت

                                                             تا غم نگیرم بیش از این از سوی او

۲ Comments ۱۵ مرداد ۹۴ ، ۰۱:۵۴
AsedHamid

خواهی ماند از آغاز تو در نظرم بودی و بس  .....    تا پایان در قلب من خواهی ماند

                                      گرچه دوریم و نداریم از هم خبر       اما تو در رویای من خواهی ماند

۴ Comments ۱۲ مرداد ۹۴ ، ۱۶:۳۱
AsedHamid

خانه دوست    آن زمان که در دیرینه‌ترین دوستی‌ها میتوان شک کرد،

    آن روز که به باوفاترین دوستان نمی‌توان اعتماد کرد، آن وقت که از بی‌نیازترین دوستان نباید انتظار داشت،

۱ Comments ۱۱ مرداد ۹۴ ، ۰۱:۰۰
AsedHamid

آرامش               خدای من آرامش مطلق است

                         خدای من آرام آرام است و همیشه گوشه لبش لبخند دارد

۵ Comments ۱۰ مرداد ۹۴ ، ۰۱:۴۲
AsedHamid