صدای افکار من!

لذت بیان احساست و خاطرات واقعا زیباست ... من هم در این لذت سهیم میشم.

صدای افکار من!

لذت بیان احساست و خاطرات واقعا زیباست ... من هم در این لذت سهیم میشم.


مثل همه مردهای دهه شصتی ،  پرم از خاطرات تلخ و شیرین فراوون.

Email: Mohandes911@yahoo.com